Ilmanvaihtojärjestelmien nuohous, mittaus ja säätö

Ilmanvaihdon tehtävänä on poistaa sisäilmasta rakennuksessa syntyvät epäpuhtaudet ja tuoda tilalle puhdasta ilmaa. Ajan myötä kanavistoon kertyy pölyä ja muita epäpuhtauksia. Tämän vuoksi ne on määrävälein hyvä puhdistaa. Puhdistusväli on kohteesta riippuen 5- 10 vuotta. Jotta ilmanvaihto toimisi oikein, se on säädettävä suunnitelmien mukaisiin arvoihin. Säätämätön ilmanvaihto tuhlaa energiaa ja aiheuttaa vedontunnetta. Ilmanvaihdon säädön tarpeellisuutta ei pysty silmämääräisesti arvioimaan. Se on todettava ja säädettävä kalibroidulla mittarilla.